Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Ondersteuning van ouders is onderdeel van de therapie. Alle ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kinderen in elke levensfase van hun leven.
Soms verloopt de opvoeding niet zoals de ouders zouden willen. Opvoeden is een kunst die geleerd kan worden uit voorbeeld, ervaring of naar aanleiding van adviezen.

Ouders kunnen ook opvoedondersteuning aanvragen wanneer er vragen zijn opvoedondersteuningover de opvoeding, het begeleiden van je kind, wanneer je minder grip hebt op je kind of het contact niet goed is.
Als je kind kenmerken heeft van onder andere ADD/ADHD, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS, Asperger, PDD-NOS, NLD), geef ik je praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

Als ouderbegeleider kijk ik van een afstand mee en geef ik doelgericht advies, coaching of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gesprekken, video-interactie begeleiding (VIB) en indien gewenst huisbezoeken.

Meer informatie over ondersteuning van ouders: neem contact op met Carlijn