Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

Psychomotorische
Kindertherapie
(PMKT)

Psychomotorische kindertherapie is een individuele therapie voor kinderen van 3 tot 16 jaar die sociaal/emotioneel vastlopen en dit in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling van je kind weer op gang te brengen. De therapie biedt je kind een mogelijkheid om nieuwe, positieve ervaringen op te doen en negatieve ervaringen te verwerken. In een veilige therapeutische omgeving komt een veranderingsproces tot stand. Je kind komt weer tot ontplooiing en sterker in zijn schoenen te staan.

Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal/ emotioneel gedrag

✔agressief of teruggetrokken gedrag
✔ moeite om contact met kinderen en volwassenen te maken
✔ (faal-)angst
✔ gespannenheid
✔ negatief zelfbeeld
✔ moeite om emoties te beheersen

Cognitief gedrag

✔ aandachts-, motivatieproblemen
✔ planningsproblemen
✔ impulsiviteit
✔ problemen met informatieverwerking

Bewegingsgedrag

✔ problemen met motorische basisvaardigheden
✔ onhandig, houterig bewegen (te weinig lichaamsbesef)
✔ overbeweeglijkheid
✔ passiviteit (leidend tot obesitas)
✔ problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen

Neem contact op met Carlijn als u meer wilt weten over Psychomotorische Kindertherapie