Praktische informatie

Praktische Ondersteuning

Beroepsvereniging:

Carlijn is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (www.nvpmkt.nl) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (www.vaktherapie.nl). De vereniging hanteert een beroepscode en heeft een Tucht- en klachtregelement.

Landelijke registratie:

Vektis, het landelijk Informatieorgaan Zorgverzekeraars Nederland. Vektis registreert de gegevens van alle zorgverleners in Nederland in het AGBZ-bestand (Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners).

NVPMKT/FVB: registratienummer: 6022
Kwaliteits registratienummer SRVB: 6022
RBCZ: 304001R
KvK: 24469946

Vergoedingen: 

• Afhankelijk van de zorgverzekering vallen de kosten voor Psychomotorische kindertherapie (gedeeltelijk) onder de  aanvullende verzekering. Een overzicht hiervan kunt u vinden op de linkpagina.

• Praktijk bij Carlijn heeft per 1-1-2018 een contract met de gemeente (Drechtsteden ZHZ), waardoor de therapie vergoed kan worden bij verwijzing door huisarts of het sociale wijkteam of jeugdzorg.

• Praktijk bij Carlijn werkt ook met vergoeding vanuit arrangementen via passend onderwijs. Neem vooral contact op voor informatie over wat de mogelijkheden zijn.

• In specifieke gevallen kan Psychomotorische kindertherapie vergoed worden vanuit een PGB.

Cursussen:

In de afgelopen jaren heb ik de volgende trainingen gevolgd:

• Bewegingspedagogiek volgens V. Sherborne
• Hechtingsproblematiek (Truus Bakker)
• Symbooldrama / dagdroom therapie
• Interactiewijzer (sociale vaardigheden)
• Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren
• Basistraining ‘Geef me de vijf’ voor Autisme (Colette de Bruin)
• Video Interactie Begeleiding volgens de methode ‘Geef me de vijf’
• Rots en Water (psycho-fysieke weerbaarheid)
• EMDR
• Therapie in beeld (contextuele werken)
• PSBK
• Griefelen
• Kindertekeningen lezen en begrijpen.
• De training Affectregulerende Vaktherapie heeft van mij een affectregulerende vaktherapeut gemaakt, waarbij ik mij richt op spanning ontladen, aandacht reguleren en affectregulatie.
• Slaapoefentherapie voor kinderen en pubers en volwassenen.
• Zachtjes Balen met schildpad Toontje. De methode ‘Zachtjes balen met Toontje Schildpad’ faciliteert het gesprek tussen therapeut en ouders. “Interventies met  een schildpad-handpop zorgen ervoor dat de ouders en kinderen in een ontspannen liefdevolle houding terecht komen. Daardoor raken zij in staat om naar elkaar te luisteren en samen te onderzoeken wat er allemaal speelt bij de boosheid en frustraties van het kind.”
• Beter bij de les trainer.

Sinds 2002 is Carlijn voorzitter van de bij- en nascholingscommissie van de NVPMKT.

NVPMKT VVOCM RBCZ Vaktherapie