In groep drie kreeg onze dochter problemen …

“In groep drie kreeg onze dochter problemen dat tot pestgedrag van onze dochter leidde. Na een goed onderzoek naar intelligentie etc. werden wij doorverwezen naar Carlijn. Dit heeft ons ontzettend geholpen. Als ouder sta je machteloos als je dochter plaagt. Door de begeleiding van Carlijn bleek dat het vooral onhandigheid was. Onze dochter werd begeleid hoe zij hier mee moest omgaan en bij ons ontstond er een rust dat wij haar konden begeleiden ipv boosheid omdat ze ongewenst gedrag in de klas liet zien. Ze is nu 10 jaar en een gelukkig meisje in een klas waar zij haar plekje gevonden heeft.

Dank Carlijn voor alle wijze lessen!”


Category: Referenties bijCarlijn

← Referenties Bij Carlijn