Therapie

Therapie

Na mijn intakegesprek met de ouders volgt de onderzoeksfase. Tijdens de onderzoeksfase observeer ik gedurende drie sessies je kind. Op basis hiervan schrijf ik een onderzoeksverslag.
Dit verslag bespreek ik met de ouders waarna doelen worden gesteld en afspraken over de therapie worden gemaakt.

speelmateriaal

Tijdens de therapie heb ik regelmatig contact met de ouders om optimaal de gestelde doelen te behalen.

Een schoolobservatie en gesprek met de leerkracht kan indien nodig en na toestemming plaatsvinden.

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag van je kind.
De therapie wordt wekelijks gegeven.

Meer weten? Neem contact op met Carlijn