Therapie op maat

Therapie op maat

In de therapie stem ik af op het ontwikkelingsniveau van je kind en speel in op de behoeftes en gevoelens van je kind. Het kind krijgt hiermee therapie op maat. Maatwerk dus.

Accent

Het accent in mijn therapie kan spelenderwijs liggen op:

• het samen met je kind stilstaan bij het Ik: wie ben ik; wat wil ik; wat kan ik, wat voel

• ik het leren grip krijgen op eigen emoties

• het sociaal functioneren

• het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

In mijn therapie maak ik gebruik van vele mogelijkheden zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen die je kind zelf in mijn praktijkruimte uitzoekt. Ik volg je kind in zijn gevoelens en creëer situaties waarin je kind zich het beste kan uiten in woord of gedrag. Op basis hiervan wordt het ontwikkelingsproces ingezet. Door het benoemen van wat ik waarneem aan emoties en andere uitingen van je kind, krijgt het meer grip op zijn behoeftes en gevoelens.

maatwerkVervolgens leert je kind zichzelf beter te begrijpen en te accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen. Je kind is op deze manier in staat om op een adequate manier te reageren. Tenslotte is je kind in staat om op eigen kracht verder te gaan.

Voor meer informatie: neem contact op met Carlijn