Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

bij Carlijn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van bij Carlijn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan bij Carlijn verstrekt. bij Carlijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Cookies

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

Waarom bij Carlijn gegevens nodig heeft

bij Carlijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan bij Carlijn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bij Carlijn gegevens bewaart

bij Carlijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

bij Carlijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (statistieken)

Op de website van bij Carlijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. bij Carlijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bijcarlijn@gmail.com. bij Carlijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

bij Carlijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bij Carlijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door bij Carlijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met bij Carlijn op via bijcarlijn@gmail.com.

www.bijcarlijn.nl is een website van bij Carlijn.

bij Carlijn is als volgt te bereiken:

Postadres:
Cornelis van Beverenstraat 13, 3311 LH Dordrecht

Vestigingsadres:
Cornelis van Beverenstraat 13, 3311 LH Dordrecht

Telefoon: 06-22236504

E-mailadres: bijcarlijn@gmail.com

KvK nr.: 24469946