Welkom bij Carlijn!

Welkom bij Carlijn!

Praktijk bij Carlijn bestaat uit:

Psychomotorische kindertherapie is een speelse en creatieve vorm van therapie voor kinderen die vast dreigen te lopen op sociaal en emotioneel gebied en dit in hun gedrag laten zien en heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

De therapie biedt je kind een mogelijkheid om nieuwe, positieve ervaringen op te doen en / of negatieve ervaringen te verwerken. Ik werk vanuit de sterke kanten, de talenten van het kind, kijk vooral naar de ontwikkelingsmogelijkheden en werk met middelen (spel, beweging, taal, creatieve middelen) die het kind aanspreken en de therapie niet belastend maken.

vlinder

Veilige plek

Ik zorg voor een veilige plek door met aandacht, vertrouwen en acceptatie het kind tegemoet te treden. Al spelend worden gevoelens geuit en gebeurtenissen verwerkt. Hierdoor zal  het kind van binnen steeds meer stevigheid ervaren. Voor ouders is het belangrijk inzicht te krijgen waar je kind tegenaan loopt en om te weten hoe je hierop kunt inspelen in de thuissituatie.

Carlijn Dolmans-Hermans

Speelkamer BijCarlijn - Psychomotorische Kindertherapie